Circulair Friesland

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de BCG is op donderdag 20 april 2018. Aansluitend aan deze vergadering zal Rients Schuddebeurs een inspirerend verhaal houden over Circulair Friesland. De heer Schuddebeurs is als directievoorzitter van de Rabobank Heerenveen Zuidoost Friesland nauw betrokken bij dit interessante project.

Circulair Friesland is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere organisaties die zich actief willen inzetten om een circulaire economie te realiseren. Een circulaire economie houdt de grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop en zet ze zodanig in dat er een zo groot mogelijke toegevoegde waarde wordt gerealiseerd, zonder schade aan te richten aan ecosystemen of aan mens of dier. Een circulaire economie draait op duurzame energie en heeft ook oog voor het behoud van biodiversiteit en het welzijn van alle levende wezens.
Meer informatie is te vinden op www.circulairfriesland.frl