15 mei 2024 – ALGEMENE LEDENVERGADERING

,

Beste BCG-er,

Graag nodigen wij je op woensdag 15 mei 2024 om 19.30 uur uit bij Restaurant Oan’t Wetter voor de Algemene Ledenvergadering 2024 van BusinessClub Grou. Het thema van de vergadering is ‘Visies op ondernemend Grou’. Naast het uitwisselen van informatie over onze eigen BusinessClub Grou en het gezamenlijk nemen van de nodige beslissingen, zetten we, in een brainstormsessie, een eerste stap naar de ontwikkeling van lange termijn visies. Het doel van de visies is het ontwikkelen van een toekomstbestendig Grou waar ondernemers een goed belegde boterham kunnen verdienen.

Ben je lid van BusinessClub Grou en wil je de Algemene Ledenvergadering bijwonen, mail Sabina en Annemieke voor de agenda, de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2023 met Ima Plan en Powerpoint Presentatie Doarpskoöperaasje Grou U.A. en het verslag van de Kennismakingsbijeenkomsten die in maart 2024 jl. plaatsvonden. Om veiligheidsredenen wordt het financiële overzicht niet meegestuurd. In aanloop naar de vergadering toe is het mogelijk om het notariskantoor van penningmeester Mirjam Bos aan de Stationsweg 1 in Grou te bezoeken voor inzage in de financiële stukken. Het kantoor is op maandag geopend van 8.30 tot 21.00 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 10 mei 2024.

Wij kijken ernaar uit om je op woensdag 15 mei 2024 om 19.30 uur te ontmoeten bij Restaurant Oan’t Wetter, Yne Lijte 2 in Grou.

Met vriendelijke groeten,

Ivo Krikke, Mirjam Bos, Sabina Rietveld en Ronald Visser