VOORZITTERSWISSEL BIJ BUSINESSCLUB GROU

Restaurant Oan’t Wetter was op 15 mei 2024 de locatie waar de negentigjarige BusinessClub Grou geschiedenis schreef. Tijdens de Algemene Ledenvergadering nam de kersverse voorzitter, Sabina Rietveld, de indrukwekkende voorzittershamer in ontvangst van aftredend voorzitter, Ivo Krikke.

In een terugblik op zijn negen jaar voorzitterschap memoreerde Ivo aan de fijne samenwerking met alle bestuursleden, gestelde doelen en behaalde resultaten. De belangenbehartiging van ondernemers en bewoners in de ontwikkeling van Have Halbertsma is voor de oud-voorzitter misschien wel één van de hoogtepunten. “Het plan waarin het Halbertsma’s terrein een volwaardige woonwijk van Grou wordt in plaats van het eerder voorziene recreatiepark is een ontwikkeling waar ik, vanuit mijn rol als voorzitter van BusinessClub Grou, oprecht blij mee ben.”

Sabina Rietveld kijkt uit naar haar nieuwe functie. Ze realiseert zich dat ze het voorzitterschap op haar eigen wijze en waarschijnlijk heel anders invult dan Ivo Krikke. Dit kan ook niet anders, want BusinessClub Grou hevelde de politieke invulling over aan Doarpskoöperaasje Grou. Het ondernemersplatform organiseert tal van activiteiten waaronder netwerk- en kennisbijeenkomsten. Daarnaast behartigt het de belangen van leden bij bijvoorbeeld Doarpskoöperaasje Grou, Gemeente Leeuwarden en provincie Friesland.

Naast de voorzitterswissel zijn Jeroen Feenstra gekozen als bestuurslid horeca en Anne Tienstra als bestuurslid watersport en recreatie. Ivo Krikke vervult de rol van bestuurslid Industrie en Ronald Visser is algemeen bestuurslid. Mirjam Bos blijft penningmeester. Dajenne van Echtelt en Annemieke Steemers ondersteunen het bestuur op administratief, secretarieel en organisatorisch gebied.