Leeuwarden helpt ondernemers verduurzamen met MKB Energiecoach

Gemeente Leeuwarden heeft een MKB Energiecoach aangesteld die ondernemers op weg helpt en ontzorgt bij het verduurzamen van het bedrijfsgebouw en het besparen van energie. Ondernemers kunnen zich vanaf nu aanmelden voor kosteloos advies van MKB Energiecoach Yoris Mac-Kenzie via het ondernemersplatform Ondernemend Leeuwarden.

In Leeuwarden is het begrip Energiecoach niet onbekend. Maar de MKB Energiecoach is nieuw en richt zich specifiek op het verduurzamingsproces voor ondernemers. Van de totale CO2 uitstoot (in de gebouwde omgeving) is 46% afkomstig van bedrijfsgebouwen. Om dit terug te dringen zet de gemeente in op verduurzaming en energiebesparing bij bedrijventerreinen als de Hemrik. Om dat proces zo rendabel en laagdrempelig mogelijk te maken wil de gemeente nu extra ondersteuning bieden door middel van de MKB Energiecoach.

Onafhankelijk aanspreekpunt ontzorgt ondernemers Wethouder Abel Reitsma: ”Bij het verduurzamen van je bedrijfsgebouw komt veel kijken. Met de MKB Energiecoach bieden we ondernemers een onafhankelijk aanspreekpunt die hen kosteloos ontzorgt in dit gehele verduurzamingsproces. We willen als gemeente de ondernemers hierin zo veel mogelijk faciliteren. Ik hoop dat veel ondernemers gebruik zullen maken van de expertise van de MKB Energiecoach.”

Verbinden van personen en de juiste expertise De MKB Energiecoach gaat in gesprek met de ondernemers en kijkt niet alleen naar de persoonlijke situatie, maar ook naar de mogelijkheden als collectief. Het gaat dan ook om maatwerk. De verbindende factor is hierbij erg belangrijk. De MKB Energiecoach kan de ondernemers verbinden aan de juiste contacten binnen de gemeentelijke organisatie maar ook met lokale technische en financiële expertise, lokale installateurs en leveranciers. In het advies wordt gekeken naar laagdrempelige verduurzamingsmaatregelen, de beschikbare subsidies en de financieringsmogelijkheden. Daarnaast is het rendement op de investeringen natuurlijk van groot belang. In een tijd met hoge energieprijzen kan verduurzamen lucratief zijn.

MKB Energiecoach Yoris: “Het energievraagstuk is voor de meeste ondernemers geen ‘corebusiness’ en het is voor sommige ondernemers moeilijk in te schatten waar je kunt beginnen. Terwijl je zoveel kunt doen, ook in kleine, simpele stappen. Denk bijvoorbeeld aan sensortechniek om te besparen op stroomverbruik van verlichting. Dat vind ik het mooie aan mijn nieuwe functie van MKB Energiecoach; ik kan dichtbij, bij de ondernemers aan de koffietafel, beginnen. Ik kan concreet met hen aan de slag, met kleine en grote veranderingen.”