Na detailhandel nu ook horeca weer open

Grou – Op zaterdag 15 januari zijn de detailhandel en sportscholen weer volledig opengegaan. De horeca, cultuur en museums vanaf 26 januari ook. Wij kunnen ons voorstellen dat u net als wij met dubbele gevoelens zitten. (dit bericht is van 18 januari 2021 – de situatie is inmiddels veranderd)

Het is een mooie stap dat de lockdown gedeeltelijk is opgeheven. Nog mooier zou het zijn geweest als meer sectoren weer bezoekers hadden kunnen ontvangen.

Tegelijk is het helaas zo dat we moeten erkennen dat Covid nog lang niet weg is. Een boomerangeffect waarbij Nederland open gaat en later weer moet sluiten doordat de zorg de toestroom aan coronapatiënten niet aan kan, moeten we voorkomen. De gemeenten verenigd in het Veiligheidsberaad hebben er bij het kabinet voor gepleit sneller duidelijkheid te geven dan op 25 januari. De onzekerheid knaagt aan onze gemeenschap. 

Dat met de wetenschap dat jullie geduld en veerkracht wederom op de proef wordt gesteld, ten gunste en ter ontlasting van de zorgsector. 

Wij voelen de verantwoordelijk om vol door te gaan om de situatie voor jullie verder te verbeteren. Met collega wethouders en burgemeesters hebben wij bij het kabinet aangedrongen op betere en eenvoudiger steunpakketten.

Heeft u suggesties en adviezen die we hierin mee kunnen nemen, laat het ons weten. We willen een zo groot mogelijk bereik en een maximaal effect in Den Haag. Ondertussen zitten we niet stil om ook in de gemeente Leeuwarden te doen wat we kunnen. Ook op dat vlak staan we open voor suggesties.

Laten we met zijn allen werken naar een situatie waarin bezoekers, gasten en consumenten welkom zijn en dat dit veilig is. En blijf gezond!

 Sybrand Buma, Burgemeester

 Abel Reitsma, Wethouder Economische Zaken