5 oktober 2023 – DE ONDERNEMER EN ZIJN NALATENSCHAP

,

Beste BCG-er,

Een onderwerp waar je als ondernemer eigenlijk bijna nooit of misschien zelfs liever niet aan denkt is je nalatenschap. Toch is het in het belang van je onderneming, je nabestaanden, je klanten, je relaties en lopende projecten om je hierin te verdiepen en adequate stappen te zetten.

Notaris mr Mirjam Bos en kandidaat-notaris mr Marieke van Eijk nodigen je op 5 oktober om 19.30 uur van harte uit in de Raadzaal van het oude Raadhuis voor de informatieve bijeenkomst ‘De ondernemer en zijn nalatenschap’. Tijdens hun interactieve lezing geven Mirjam en Marieke je op aansprekende wijze inzicht in de redenen voor het al dan niet regelen van je nalatenschap, wat je kunt regelen in geval van wilsonbekwaamheid of scheiding en welke fiscale regelingen er (nog) zijn.

Je wordt om 19.30 uur verwacht bij de koffie en thee. Om 20.00 uur gaan we naar de Raadzaal voor de interactieve bijeenkomst verzorgd door Mirjam Bos en Marieke van Eijk. Rond 21.00 uur ronden we de bijeenkomst af met een borrel en heerlijke hapjes.

Ten behoeve van de voorbereidingen is het wenselijk dat je je vooraf aanmeldt bij Sabina Rietveld en Annemieke Steemers. Graag tot 5 oktober bij Notariskantoor Mirjam Bos.

Met vriendelijke groeten,

Mirjam Bos, Ivo Krikke, Sabina Rietveld en Ronald Visser